Tràmits freqüents i dubtes

Tràmits freqüents i dubtes

En aquesta pàgina podeu trobar resposta a les consultes més freqüents i als dubtes més comuns

He tingut un fill i l'haig de donar d’alta, al CatSalut o al meu CAP

Molts hospitals públics donen d'alta al nadó, però cal que vagis al teu CAP per poder sol·licitar la Targeta Sanitària i fer l'assignació del pediatre.

Hauràs de portar:

  • Padró del nen
  • Llibre de família (si encara no el tens pots portar la partida de naixement)
  • Document de l'INSS que inclou al teu fill/a com a beneficiari i omplir la sol·licitud d'Alta.
  • Aportar original i fotocòpia

He canviat de domicili i vull donar-me d’alta al CAP

Només hauràs de desplaçar-te fins al CAP i indicar-nos les teves noves dades: carrer, telèfon.... Portar el padró o DNI actualitzat ajudarà a que el tràmit sigui del tot correcte, així podràs rebre tota la informació del CatSalut, targeta sanitària, etc..

Baixes laborals /justificats d’IT

Si el metge et dona una baixa laboral i és superior a 4 dies naturals, hauràs de venir a visitar-te amb el teu metge de família i, segons la valoració mèdica del teu estat de salut, et donaran l'alta o et diran la data màxima de la nova visita de seguiment que constarà en el comunicat de baixa mèdica i en els comunicats de confirmació.

L'interval entre les visites mèdiques dependrà de la durada estimada de la baixa.

Recorda que per tancar aquest procés, sempre hauràs de recollir l'alta mèdica sol·licitant una visita amb el teu metge de mamília.

He perdut la TSI

La pots sol·licitar personalment al teu CAP, t'hauràs d'identificar amb el DNI i et revisarem les dades de població i enviament.


La reedició de la Targeta Sanitaria Individual té una taxa de 10€.


Al CAP li informaran sobre com haurà de realitzar aquest pagament.

Canvi dades de població

Només cal que ens ho facis saber, et canviarem les dades a la nostra base de dades i ho notificarem al Registre Central d'Assegurats.

És important i cal que ens ho facis saber, ens facilitarà posar-nos en contacte amb tu davant de qualsevol urgència o canvi de programació.

Si pertanys a una altra Comunitat Autònoma, hauràs d'aportar l'empadronament i el teu nº d'afiliació a la Seguretat Social (document oficial), per poder donar-te d'alta dins el nostre servei de Salut.

M'he jubilat, ho haig de comunicar? Estic treballant ja no sóc beneficiari

Qualsevol canvi en les teves dades d'assegurament ens ho has de comunicar.

  • Si passes a ser titular o comences a cotitzar a l'INSS, ens has de portar el teu nº de Seguretat Social. Et serà d'utilitat si agafes alguna baixa laboral.
  • Si passes a ser Pensionista, ens has de portar el document que et fa validador de les receptes vermelles quan t' arribi a domicili, però també pots sol·licitar-ho a l'INSS

Puc canviar de Centre d’Atenció Primària (CAP)?

Pots escollir qualsevol EAP de Catalunya.

El centre sol·licitat et facilitarà els documents de lliure elecció, que hauràs d'omplir i signar.

Tindràs accés a tots els serveis que pugui prestar el CAP sol·licitat, menys l'atenció domiciliària que l'oferirà el Centre que et toqui per zona.

No podràs tornar a canviar de CAP durant 1 any.

Les excepcions per exercir el dret a lliure elecció de centre són:

  • Pertànyer a MUFACE, MUGEJU, ISFAS.
  • Estar dins de l'Atenció Domiciliària
  • Quan, de forma temporal i excepcional, per tal de garantir la qualitat assistencial, el canvi de CAP no es pugui fer perquè el centre estigui al límit de persones assignades.

Vull canviar de metge de família, pediatre o infermera. Com?

Podràs canviar de metge de família, pediatre o infermera, només caldrà que ens omplis un full de sol·licitud.

Si per càrrega de treball o per raons organitzatives, el professional sol·licitat no està disponible, podràs optar per un altre professionals de l'equip.

No podràs tornar a sol·licitar canvi de metge fins 1 any.

Sol·licitud d'història clínica entre centres

Si us visitàveu a un altre CAP, nosaltres podem sol·licitar la vostra història clínica.

Per poder demanar-la, haureu d'omplir i signar el document que us lliurarem de "Sol·licitud d'història clínica entre centres", i adjuntar la fotocòpia del vostre DNI. Els menors d'edat, també hauran d'adjuntar el llibre de família.

Targeta Europea

Si heu de marxar de vacances a països de la Unió Europea, recordeu tramitar els documents necessaris per ser atesos en cas de que us calgui assistència sanitària urgent.

L'heu de sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social: a les oficines o via Internet.

Els països on té cobertura:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia,  Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Permís de maternitat / paternitat

El permís per maternitat o paternitat es tramita directament a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).

Per conèixer l'oficina més propera al seu domicili cliqui aquí.     

Només cal que vinguin al CAP les mares que tenien previament al part una baixa per malaltia. En aquest cas han de portar l'informe de l'hospital o clínica on ha estat el part i el metge de família farà l'alta mèdica.     

Per conèixer la documentació que hauràs de portar a l'oficina de l'INSS per tramitar el permís clica aquí.