Qui som

Qui som

Presentació

CAP Larrard és un Centre gestionat per APS Pamem, que dóna cobertura a unes 42.000 persones que viuen al Barri de Gràcia de Barcelona.

Vàrem obrir les portes al juliol de 2003, i des de llavors ens hem sentit compromesos amb la salut del nostre barri, del que volem ser un referent de salut i benestar.

Ens mou una actitud de millora continua, tant per part dels professionals que us atenen com en l'ampliació de l'oferta sanitària i comunitària. Cerquem oferir-vos serveis amb professionals qualificats , que us ajudaran a prevenir i millorar la vostra salut, fent-vos participar activament com a persones responsables i coneixedores de la mateixa.
Fomentem la formació continuada de tots els professionals de l'equip, per poder fer front als canvis de futur.

Una sanitat pública de qualitat, que vetlla per acompanyar-vos i oferir-vos una assistència integral, així com una bona accessibilitat dins el sistema sanitari. 

Il·lusió i compromís.

Missió, visió i valors

Missió

Fomentar la salut a la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis assistencials segurs i de qualitat, propers als ciutadans, ben coordinats amb tots els nivells assistencials, els serveis socials i la comunitat. Fomentant i afavorint la coresponsabilització de cadascú amb la seva salut.

Visió

Organització sanitària innovadora, flexible i dinàmica que aposta per la millora de la qualitat i l'excel·lència aportant valor als ciutadans i a la comunitat en termes de salut i benestar i seguretat, als treballadors en la realització professional i conciliació familiar, als estudiants de pre i postgrau garantint una bona formació i al conjunt del sistema de salut en sostenibilitat.

Valors

 • Atenció sanitària PROPERA, de QUALITAT i resolutiva, basada en el RESPECTE i la CONFIANÇA.
 • Gestió TRANSPARENT i EFICIENT, amb foment de l'AUTONOMIA de gestió i de la participació dels professionals.
 • Aposta per la CORESPONSABILITAT en la prevenció i promoció de la salut, essent l'atenció al ciutadà l'eix clau de la seva existència.
 • Aposta per la INNOVACIÓ, la formació, la investigació i les TIC i la seva incorporació a l'activitat assistencial.
 • Aposta per l'ESFORÇ , la millora continua de la QUALITAT i la SEGURETAT dels pacients.
   

RESPECTE / CONFIANÇA / TRANSPARÈNCIA / EFICIÈNCIA / QUALITAT / SEGURETAT / ESFORÇ / CORESPONSABILITAT / AUTONOMIA / INNOVACIÓ / PROXIMITAT

Organització

Directora Dra. Míriam Aballí
Adjunta a la direcció Dra. Montserrat Saus
Adjunta a la direcció Sra. Carolina Vega
Administradora del centre Sra. Ana Ezquerro
Referent d’Atenció al Ciutadà Sra. Amàlia Luna

Professionals del centre

 • 22 Metges de Família
 • 18 Infermeres d'adults
 • 4 Pediatres
 • 3 Infermeres Pediàtriques
 • Unitat de suport a les residències geriàtriques: 1 Metge de família 
 • 17 Auxiliar administratiu
 • 2 Administratius
 • 3 Auxiliar clínica
 • 1 Higienista dental
 • 2 Odontòlegs
 • 1 Treballadora Social

Activitat assistencial

Població de referència any 2016

Població assignada 44.320
Població atesa 28.608


Activitat 2016

Medicina de família 113.938
Pediatria 20.024
Odontologia 3.888
Infermeria 63.372
Infermeria pediàtrica 9.048
Treball Social 1.424
UAC 2.585

Recerca

Creiem fermament que la recerca ens ajuda a millorar l'atenció que donem als nostres pacients. Per això fem recerca dins de l'àmbit de l'Atenció Primària tant a nivell de medicina com d'infermeria.

Hem estat presents a tots els congressos d' Atenció Primària regionals, nacionals i internacionals des de 2004 fins l'actualitat.

La voluntat és continuar mantenint línies longitudinals d'investigació i estudi així com fomentar la recerca multidisciplinària.

Docència

El CAP Larrard està acreditat com a centre docent des de l'any 2005 i pertany a la Unitat docent de Barcelona Ciutat.

Som centre docent de Metges MIR de Medicina Familiar i Comunitària i de Metges MIR d'algunes especialitats mèdiques del nostre hospital de referència (Hospital de Sant Pau) com Cardiologia, Medicina Interna i Reumatologia.

També participem en la docència d'estudiants de Medicina i Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra, així com d'estudiants de la Diplomatura Universitària d'infermeria de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.