Qualitat

Al CAP Larrard hi ha constituït un Grup de Qualitat i Seguretat de Pacients que vetlla per un procés assistencial segur i de qualitat, tant a nivell dels nostres professionals com dels propis pacients. D' ell depèn un grup interdisciplinari que té com a objectiu la millora continua a nivell intern i a nivell extern: circuits, distribució de tasques, detecció de punts de millora...

Quan es detecta una acció de millora es constitueix un grup de treball interdisciplinari tutelat per un component del Grup de Qualitat i Seguretat de Pacients amb la finalitat de treballar punts de millora i aportar propostes.