Pediatria

Pediatria

El servei de pediatria s'adreça a infants des dels 0 als 14 anys i té com a finalitat vigilar el correcte creixement i desenvolupament dels nens i nenes, així com oferir-los assistència especialitzada pel que fa a malalties i trastorns particulars de la seva edat.

Els nostres professionals avaluen les necessitats de salut dels infants i també s'encarreguen d'atendre'ls a consultes programades, espontànies o urgents. Tenen cura del seu desenvolupament seguint el Programa del nen sa i participen de l'estat d'immunització a partir del Programa de Vacunacions. Realitzen tasques preventives i de promoció de la salut i col·laboren en les activitats comunitàries que organitza l'EAP.

  • Visites al centre
  • Visites urgents
  • Activitats preventives i de promoció de la salut
  • Programa del nen sa
  • Programa de salut bucodental
  • Programació de vacunacions