Medicina familiar i comunitària

Medicina familiar i comunitària

La medicina familiar i comunitària és una especialitat que aborda tots els problemes de salut del pacient i de la seva família, ajudant-lo a comprendre el context de la malaltia des del punt de vista personal, familiar i social.

El conjunt de pràctiques d'aquests professionals constitueix l'anomenada Atenció Primària de Salut, el nivell bàsic d'atenció, que comprèn l'atenció de consultes programades, espontànies o urgents, l'avaluació en tot moment de les necessitats de cada persona i la realització d'accions de prevenció i promoció entre la població. Addicionalment, poden oferir serveis com crioteràpia, cirurgia menor o consultes per deixar de fumar.

A més a més de les activitats dins el centre, els professionals en medicina familiar i comunitària poden controlar a domicili persones amb patologies cròniques i demandes urgents d'assistència.

  • Visites urgents a domicili
  • Control de patologies cròniques a domicili
  • Activitats preventives i de promoció de la salut
  • Cirurgia menor
  • Crioteràpia
  • Consulta del tabac
  • Infiltracions
  • Càmera no Midriàtica
  • Dermatoscòpia