Infermeria pediàtrica

Infermeria pediàtrica

La infermeria pediàtrica és el servei encarregat de proporcionar cures d'infermeria a nadons, nens i adolescents fins a part de l'adolescència.

Els professionals d'aquesta especialitat s'encarreguen d'atendre els infants que requereixen assistència programada (com control de patologies cròniques) així com espontània o urgent. També tenen especial cura del desenvolupament i la immunització dels infants, seguint el Programa del Nen Sa, participant en els programes de vacunació escolar i amb el foment d'activitats de prevenció i promoció de la salut.

Entre d'altres serveis, poden realitzar extraccions sanguínies, col·laborar en el reajustament de dosis i dispensació de fàrmacs, sol·licitar exploracions complementàries que considerin necessàries per a l'atenció de la població o derivar els pacients a especialistes o al servei d'urgències.

  • Visites programades
  • Visites urgents / Demanda aguda
  • Programa del nen sa
  • Vacunació escolar
  • Activitats preventives i de promoció de la salut
  • CLAM (Alletament matern)