Infermeria d'adults

Infermeria d'adults

La infermeria d'adults és el servei format per professionals de la salut destinats a proporcionar cures a les persones majors de 14 anys.

El seu perfil és molt divers i juga un paper molt important en la promoció i prevenció de la salut entre la població, així com de valoració integral de les persones en totes les etapes de la vida i de les seves necessitats.

El personal d'infermeria dels nostres centres està preparat i autoritzat per atendre els usuaris en visites espontànies, programades o d'urgència, així com per realitzar certes proves (electrocardiogrames, espirometries, extraccions) o administrar injectables a aquells que ho necessitin. També ofereix altres serveis als pacients, com fer cures diverses o col·laborar en el reajustament de dosis i dispensació de fàrmacs.

A més a més de les activitats dins el centre, els infermers i infermeres poden controlar a domicili persones amb patologies cròniques i demandes urgents d'assistència.

  • Visites programades de control de patologia crònica
  • Visites urgents / Demanda aguda
  • Control de patologies cròniques a domicili
  • Activitats preventives i de promoció de la salut
  • Cures d'infermeria
  • Electrocardiogrames
  • Espirometria
  • Pulsioximetria nocturna
  • Extraccions al centre i a domicili