Atenció al ciutadà

Atenció al ciutadà

Per tal de garantir la màxima qualitat del servei, els nostres centres compten amb un equip professional destinat a resoldre i gestionar qualsevol petició d'informació o sobre prestacions relacionades amb l'activitat del CAP que necessitin.

El personal d'atenció al ciutadà es troba al servei del pacient en tots els tràmits, més enllà d'assignar dia i hora de visita. Identifica, gestiona les altes dels usuaris al sistema i sol·licita la targeta sanitària, així com el dret de l'assistència en el cas d'immigrants, estudiants o ciutadans sense recursos.  

De la mateixa manera, assigna metge i infermera a cada persona donada d'alta, tramita el canvi de metge i centre per lliure elecció de les persones, reinforma i reprograma visites. Tramita derivacions i gestiona proves complementàries, així com prestacions ortopèdiques, de podologia, o de transport sanitari.

 • Acollida i informació
 • Consulta administrativa
 • Altes al CatSalut
 • Canvi de metge i de CAP
 • Gestió de suggeriments i reclamacions
 • Lliurament de confirmació IT
 • Lliurament del pla de medicació
 • Gestió de les visites dels professionals del centre
 • Sol·licitud d'història clínica
 • Tramitació de proves complementàries i derivacions als especialistes
 • Tràmits de la TSI
 • Tràmits La Meva Salut