Atenció social

Atenció social

L'atenció social constitueix un servei adreçat a detectar i actuar sobre les diverses problemàtiques socials que poden afectar negativament la salut dels ciutadans.

Els serveis d'atenció social permeten:

 • Proporcionar als centres atenció preventiva, assistencial i de reinserció social, tant en consulta espontània com programada, a aquelles persones amb problemes socials que influeixin la seva salut
 • Avaluar les necessitats i risc social de les persones i famílies, i oferir orientació i assessorament
 • Dur a terme activitats d'educació per a la salut integrades en la consulta individual o dirigides a grups de pacients
 • Intervenir i mediar en famílies desestructurades en situació de crisi
 • Coordinació amb serveis externs i interns
 • Derivació a serveis socials especialitzats i seguiment de forma indirecta
 • Gestió del servei d'atenció domiciliària
 • Participació en les activitats comunitàries que organitza l'EAP

En el cas del CAP Larrard trobem:

 • Atenció al centre
 • Avaluació de les necessitats socials
 • Gestió de la teleassistència
 • Intervencions conjuntes amb els treballadors socials del districte
 • Orientació i assessorament
 • Seguiment de casos
 • Valoració a domicili