Agenda

Agenda

← Altres entrades

Xarxa 0-3

Activitat anual amb cadència a excepció de juliol i Agost.

Jan-Dec 1-31 2017

Escoles Bressols Municipals del Districte

La Xarxa agrupa els diferents serveis que treballen amb la petita infància i les seves famílies al districte de Gràcia. Coordina dispositius sanitaris, educatius i socials del districte que a través de reunions periòdiques estableixen un calendari de xerrades a la població a les EBM del districte.

Respon a la voluntat de crear formes d'actuació consensuades i enriquir-nos entre tots per donar resposta a les necessitats sorgides en aquesta etapa.